هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوچرخه سواری کرج باغستان

شهر مبدا (محل حرکت)
کرج
تاریخ
۱۷ اسفند
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

2:00

لوازم مورد نیاز
در صورتیکه دوچرخه دارید بهتر است همراه داشته باشید
نرگس سفید
تلفن تماس : 02634344631