هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دوچرخه سواری

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۷ اردیبهشت
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
45,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1500

↔ مسافت پیمایش

km

45

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:30

برای شرکت در برنامه حتماً با مسئول موسسه در ارتباط باشید.


آقای شفیعی فرد، ٠٩١٢٩٣١۵٧۴۶


بعد از تماس با آقای شفیعی فرد  وجه برنامه را واریز کنید.


621986102224021


لوازم مورد نیاز
دوچرخه مناسب و شرویس شده

سبز اندیش

تلفن تماس : 09129315746


دیدگاه‌ها