هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

دیواره علم کوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۶ الی ۱۹ شهریور
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
810,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4800


لوازم مورد نیاز
کلاه سنگنوردی، صندلی سنگنوردی ، یومار ، کارابین پیچ ، تسمه 60 2 عدد، تسمه 120 ، پوشاک گرم، تغذیه مدت برنامه


دیدگاه‌ها