متوسط

رقابت 4000 متر تریل -آهار به شکراب

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ آبان
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۴ آبان ۱۳۹۹
مبلغ
80,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

4

هیجان رقابت و دوی تریل


گذر از کوچه باغ های آهار


بازدید از آبشار شکراب


 


لوازم مورد نیاز
آب، دستمال سر، ناهار، بادگیر، میان وعده، ماسک، الکل، کفش مناسب دویدن، لباس مناسب دویدن، پد الکلی، صبحانه قندی

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.