هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

سفرباکوله پشتی (فصل دوم)

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۸ آذر
ساعت
۱۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۸ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

سفر باکوله پشتی 


چگونه بلیط و هساتل بوک کنیم؟


چگونه ویزا مسافرتی اخذ کنیم؟


چگونه ارزان سفرکنیم؟؟؟


و هرآنچه از سفر به اروپا باید بدانیم 


 


لوازم مورد نیاز
قلم، کاغذ


دیدگاه‌ها