هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

سیبان دره

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۹ مرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
55,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1400

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

11:30

برنامه طبیعتگردی و آب بازی در گرمای تابستان


رودخانه نوردی و بازدید از آبشارهای زیبا


لوازم مورد نیاز
کوله
کفش
صبحانه و ناهار سبک
تنقلات شخصی


دیدگاه‌ها