هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

از سال ۷۸ با ثبت گروه فعالیت خود رو آغاز کرد و تا کنون با فعالیت های آموزشی. کوهنوردی و دیواره نوردی ادامه داده و تا کنون چندین مربی و کوهنورد آموزش دیده تحویل جامعه کوهنوردی داده است

شماره ثبت : ۲۱۱/۰۱/۱۵۹۸۲

مدیر/سرپرست : سید یوسف هاشمی

آدرس : شاهرود، خیابان فروغی. روبروی استخر سمیه

تلفن : ۰۹۱۲۷۷۳۸۶۰۷

رشته‌های فعالیت

 • کوهنوردی
 • سنگنوردی
 • غارنوردی
 • طبیعت گردی
 • دره‌نوردی
 • یخ‌نوردی
 • دوچرخه کوهستان
 • هیمالیانوردی
 • دیواره‌نوردی
 • جنگل‌نوردی
 • کویرنوردی
 • صعودهای ورزشی

برنامه های باشگاه کوهنوردی سیمرغ


آموزشی و کوهنوردی به قله رانزا
کارگاه آموزشی: صعود کرده ای (صعود هم زمان از مسیرهای فنی دو تا سه نفر با حمایت و اتصال طناب به هم ....) به همراه صعود به قله رانزا به ارتفاع ۳۴۵۰ متر 
سایر برنامه ها ...