هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

شیرکوه یزد

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۹ الی ۳۰ فروردین
ساعت
۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4050

                 🏔🏔   شیرکوه  🏔🏔زمان: ۲۹ و ۳۰ فروردین ۹۸🌸🌸جهت هماهنگی با شماره


09170745917 رستمی


تماس حاصل فرمایید.


 http://t.me/kohandiara_shz


لوازم مورد نیاز
در گروه مربوط به برنامه اعلام میشود.

کهن دیارا

تلفن تماس : 09170745917


دیدگاه‌ها