هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعودبه قله بندعیش

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۳ اسفند
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ اسفند ۱۳۹۷
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2760

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00

تماس جهت حضوردراین برنامه 09122912857


کانال تلکرامی گروه@ofogh2020


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب کوله زیرانداز کرم صدافتاب عینک افتای