هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعودبه قله دوشاخ وچین کلاغ

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۵ بهمن
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3050

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

عزیزانی که میخوان دراین برنامه شرکت کنند اگه مایل باشندمیتونن هردوقله رو صعود کنندوهم قله چین کلاعوکه سبکتراست روصعودکنند وازاونجا باحمایت دوستان برگردند 


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، کفش کوهنوردی، دستکش دو پوش، لباس گرم برای شب، یخ شکن، دووعده غذا


دیدگاه‌ها