هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعودبه قله دوشاخ

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۱۷ اسفند
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3100

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

شماره تماس09122912857


لینک کانال تلگرام @ofigh2020


لوازم مورد نیاز
کفش کوله زیرانداز یخشکن وعده غذایی لباس گرم