هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعودبه قله سرافرازدماوند

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۳۰ الی ۳۱ مرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
55,000 تومان
ظرفیت تکمیل است.
▴ ارتفاع

m

5671

↔ مسافت پیمایش

km

18

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

24:00

صعودازمسیرجنوبی دماوند روستای پلور هزینه های جانبی این برنامه اعم از هزینه بارتابارگاه وکرایه پاترول بهدعهده شرکت کننده میباشد هزینه برنامه بعلاوه بیمه حوادث یک روزه مباشد


لوازم مورد نیاز
کفش کوهنوردی لباس گرم تجهیزات کامل زمستانی ویژه خواب دستکش چادردوپوش وعده غذایی به مقدارکافی تنقلات


دیدگاه‌ها