هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعودبه قله3550متری پلنگچال ازدرکه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۱ بهمن
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3550

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

مسیرصعوداین قله ازدرکه میباشد عزیزانی که نمیتونن یانمبخوان تاقله گروهوهمراهی کنند میتونن تا پناهگاه پلگنچال همراه گروه باشند


لوازم مورد نیاز
لباس گرم برای شب، پانچو، یخ شکن، کفش مناسب کوله پشتی، دووعده غذا، باتون یک جفت


دیدگاه‌ها