هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود به دو قله شاهوار و گاوكشان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۵ الی ۱۷ آبان
ساعت
۰۰:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
300,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
كوله چند روزه
پوشاك مناسب فصل
يك جفت باتوم
هدلامپ
تنقلات
و ... 


دیدگاه‌ها