هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود به شاهان کوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ الی ۳ آبان
ساعت
۱۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
35,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

برنامه :یک ونیم روزه( شب مانی پنج شنبه روستای سرداب بالا و صعود یک روزه صبح جمعه)


 


 


مکان‌تجمع: ایستگاه روبروی ترمینال زاینده رود ساعت4:00 عصر پنجشنبه


ایاب وذهاب بعهده شرکت‌کنندگان


لطفا شرکت کنندگان 15 دقیقه قبل از ساعت حرکت درمحل حاضرباشند.


ک وعده شام صبحانه ،ناهار ,عصرانه و تنقلات بدلخواه بعهده شرکت کنندگان


در تمام برنامه ها همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامیست


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی ،کفش مناسب ،لباس مناسب فصل ،وعده های غذایی،لوازم شخصی ،کلاه آفتابگیر ،عینک آفتابی ،چراغ پیشانی ،کمک های اولیه ،زیر انداز ،شارژر موبایل ،کارت بیمه ورزشی ،داروهای شخصی ، بادگیر ،پانچو ،باتوم ،چادر ، کیسه خواب


دیدگاه‌ها