هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله برف انبار طرح سیمرغ

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۹ آذر
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۷ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
95,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3200

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

6:30

امکانات


قطار


وسیله حمل و نقل تا پای کوه 


بیمه


لوازم مورد نیاز
باتوم، عینک، یخ شکن، داروهای شخصی، کفش مناسب، کوله پشتی مناسب، دستکش گرم، کاپشن گرم


دیدگاه‌ها