هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله بزگوش

شهر مبدا (محل حرکت)
قایم شهر
تاریخ
۳ خرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۱ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
28,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2900

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

لوازم مورد نیاز
پوتین و کوله پشتی مناسب به همراه ۲وعده خوراک و ۱.۵ لیتر اب و پوشاک مناسب فصل