هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود به قله توچال از دربند

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۶ دی
ساعت
۰۳:۰۰
مهلت ثبت نام
۴ دی ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3964

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00


لوازم مورد نیاز
کوله
کفش گورتکس
گتر
دستکش
کاپشن پر
کاپشن گورتکس
پولار
شلوار پولار
شلوار گروتکس
صبحانه
آب
ناهار

Amirreza Etasi

تلفن تماس : 09203219191