هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
اصفهان
تاریخ
۲ الی ۳ خرداد
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۱ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
85,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کفش مناسب صعود - لباس مناسب

گردشگری و طبیعت گردی کوپال

تلفن تماس : 03136625693