هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ الی ۳ خرداد
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۱ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
85,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کفش مناسب صعود - لباس مناسب

گردشگری و طبیعت گردی کوپال

تلفن تماس : 03136625693


دیدگاه‌ها