هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود به قله خلنو

شهر مبدا (محل حرکت)
سمنان
تاریخ
۷ الی ۸ تیر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4315


لوازم مورد نیاز
چادر کیسه خواب ناهار دووعده شام یک وعده کفش مناسب کوهنوردی و تجهیزات صعود

باشگاه کوهنوردی اوج

تلفن تماس : 09125311967