هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله دومیر بام استان مرکزی طرح سیمرغ

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۶ دی
ساعت
۰۲:۳۰
مهلت ثبت نام
۴ دی ۱۳۹۸
مبلغ
160,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3505

↔ مسافت پیمایش

km

14

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:30

خدمات وسیله نقلیه مناسب


 وسیله نقلیه پای کار


بیمه


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، دستکش دو پوش، تنقلات، عینک، کاپشن پر، داروهای شخصی، کفش صد آب، آب کافی، صبحانه و ناهار، چراغ قوه باطری اضافه


دیدگاه‌ها