هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

صعود به قله زبله

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۵ شهریور
ساعت
۰۴:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۴ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2537


لوازم مورد نیاز
پوشاک مناسب-کفش مناسب-


دیدگاه‌ها