هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله سیالان

شهر مبدا (محل حرکت)
شیراز
تاریخ
۱۲ الی ۱۷ خرداد
ساعت
۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام
۶ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.

#کوهنوردی‌کهن‌دیارا


#صعود به‌ بلندترین قله استان قزوین


#سیالان 


🌱۱۲ تا ۱۷ خرداد


و بازدید از:


#قلعه‌الموت


#معلم‌کلایه 


#روستای‌هنیز 


#دره‌دوهزار 


#دشت‌دریاسر 


#عسل‌محله 


#تنکابن 


هماهنگی: ۰۹۱۷۰۷۴۵۹۱۷ رستمی


              ۰۹۳۶۶۴۲۲۴۵۷ ربانی


http://t.me/kohandiara_shz


لوازم مورد نیاز
در گروه مربوط به برنامه اعلام میشود.

کهن دیارا

تلفن تماس : 09170745917


دیدگاه‌ها