هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله علم کوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳۱ مرداد الی ۱ شهریور
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
170,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4850


لوازم مورد نیاز
🔰‼ شرایط حضور👇
🔷️عضویت باشگاه کوهنوردی تنکا
🔷️تجهیزات مناسب
🔷️کارت بیمه ورزشی با اعتبار
🔷️آشنایی با اصول شبمانی در کوهستان


دیدگاه‌ها