متوسط

صعود به قله هزار کرمان

تاریخ
۱۳ الی ۱۸ خرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
300,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4501

↔ مسافت پیمایش

km

17

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

یکشنبه ۹۷/۳/۱۳
حرکت از گرگان به تهران ساعت ۱۸:۱۵ توسط قطار


دوشنبه ۹۷/۳/۱۴
رسیدن به تهران
حرکت از تهران به کرمان توسط قطار ساعت ۱۱:۲۰


سه شنبه ۹۷/۳/۱۵
رسیدن به کرمان ساعت ۲ بامداد
حرکت از کرمان به رایِن ساعت ۳ بامداد
رسیدن به رایِن و بازدید از ارگ رایِن و آبشار رایِن
حرکت به سمت جانپناه در ساعت ۱۴
شب مانی در جانپناه


چهارشنبه ۹۷/۳/۱۶
ساعت ۵ صبح حرکت به سمت قله
بازگشت به رایِن و کرمان
بازگشت از کرمان به تهران با قطار ساعت ۲۰:۴۵


پنج شنبه ۹۷/۳/۱۷
رسیدن به تهران در ساعت ۱۰:۵۰
تهرانگردی
حرکت از تهران به گرگان ساعت ۲۲:۳۰


جمعه ۹۷/۳/۱۸
رسیدن به گرگان ساعت ۹ صبح و پایان برنامه


تمامی نفرات شرکت کننده در طول این برنامه بیمه آسیا خواهند شد.
شرکت در برنامه گاوکشان برای افراد حاضر در برنامه کرمان ضروری است.

برای مشاوره و شرکت در برنامه
09112759215
www.t.me/aminaboojafari

لوازم مورد نیاز
-

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.