هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

صعود به قله هزار کرمان

تاریخ
۱۳ الی ۱۸ خرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
300,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4501

↔ مسافت پیمایش

km

17

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

یکشنبه ۹۷/۳/۱۳
حرکت از گرگان به تهران ساعت ۱۸:۱۵ توسط قطار


دوشنبه ۹۷/۳/۱۴
رسیدن به تهران
حرکت از تهران به کرمان توسط قطار ساعت ۱۱:۲۰


سه شنبه ۹۷/۳/۱۵
رسیدن به کرمان ساعت ۲ بامداد
حرکت از کرمان به رایِن ساعت ۳ بامداد
رسیدن به رایِن و بازدید از ارگ رایِن و آبشار رایِن
حرکت به سمت جانپناه در ساعت ۱۴
شب مانی در جانپناه


چهارشنبه ۹۷/۳/۱۶
ساعت ۵ صبح حرکت به سمت قله
بازگشت به رایِن و کرمان
بازگشت از کرمان به تهران با قطار ساعت ۲۰:۴۵


پنج شنبه ۹۷/۳/۱۷
رسیدن به تهران در ساعت ۱۰:۵۰
تهرانگردی
حرکت از تهران به گرگان ساعت ۲۲:۳۰


جمعه ۹۷/۳/۱۸
رسیدن به گرگان ساعت ۹ صبح و پایان برنامه


تمامی نفرات شرکت کننده در طول این برنامه بیمه آسیا خواهند شد.
شرکت در برنامه گاوکشان برای افراد حاضر در برنامه کرمان ضروری است.

برای مشاوره و شرکت در برنامه
09112759215
www.t.me/aminaboojafari
لوازم مورد نیاز
-