هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود به قله هزار

شهر مبدا (محل حرکت)
مهریز
تاریخ
۱۱ الی ۱۳ بهمن
ساعت
۱۳:۰۰
مهلت ثبت نام
۷ بهمن ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4465

↔ مسافت پیمایش

km

16

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:

پنج شنبه مورخ11بهمن  ظهر حرکت کرده و بعد از تقریبا 500 کیلومتر به ابشار راین میرسیم و صعود را اغاز میکنیم و شنبه صبح انشالله یزد خواهیم بود


این قله از بزرگترین قله ی استات کرمان و از قلل طرح سیمرغ میباشد و صعود زمستانه نسبتا سختی را دارد که احتیاطا باید تجهیزات زمستانه کامل را به همراه داشته باشیم


استراحت بین صعود:پناهگاه هزار

لوازم مورد نیاز
کلیه تجهیزات صعود زمستانه ماشین شخصی برای رفت و آمد