هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله پراو بام استان کرمانشاه

شهر مبدا (محل حرکت)
کرمانشاه
تاریخ
۱۰ اسفند
ساعت
۰۴:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ اسفند ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3405

↔ مسافت پیمایش

km

9

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:30

گروه بلند پراوزان پراو جهت بهبود و شناخت قله پراو در استان کرمانشاه از شما همنوردان عزیز دعوت بعمل می اورد در این صعود شرکت نمایید 


لوازم مورد نیاز
کفش سنگین کرامپون کلنگ کوهنوردی ...اپشن پر و گرتکس غذا نوشیدنی و لوازم ضروری صعود زمستانه هدلایت

بلند پروازان پراو

تلفن تماس : 38236609