هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله کرکس

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ الی ۱۰ آبان
ساعت
۰۷:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3855

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

36:00

 بازدید ازروستای زیباوتاریخی ابیانه  وروستای ییلاقی چیمه


خدمات وسیله رفت وبرگشت سه وعده غذا چلومرغ همبرگرذغالی وابگوشت محلی است 


محل اسکان درطول اجرای برنامه دراختیار


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب کوله پشتی پانچو لباس گرم هدلامپ زیرانداز پتو کیسه خواب


دیدگاه‌ها