هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود به قله کلون بستک

تاریخ
۲۸ اردیبهشت
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4160

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

00:08


لوازم مورد نیاز
وسایل کوهنوردی


دیدگاه‌ها