هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود به قله کولجنو

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۷ الی ۸ شهریور
ساعت
۰۲:۳۰
مهلت ثبت نام
۶ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3813

صعود به دومین قله فنی ایران
#قله_کولجنو(3813متر)
لوازم مورد نیاز
داشتن بیمه ورزشی
چادر برای کمپ شب هر دو نفر یکی
شام و صبحانه و ناهار و تنقلات حین برنامه
پوشاک.وکفش مناسب باتوم
هماهنگی با 09169668082☎️و پی وی
@Alli_lak


لوازم مورد نیاز
داشتن بیمه ورزشی
چادر برای کمپ شب هر دو نفر یکی
شام و صبحانه و ناهار و تنقلات حین برنامه
پوشاک.وکفش مناسب باتوم


دیدگاه‌ها