هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

صعود به قله ی خشچال

تاریخ
21 تیر  الی  22 تیر
ساعت
04:00
مهلت ثبت نام
18 تیر 1397
مبلغ
110,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4180

مربی برنامه:استاد حسین نظر
سرپرست برنامه:استاد حسین نظری
کمیته ی امداد و نجات:جواد کلهر(تکنسین حرفه ای امداد و نجات)
مهمان ویژه ی برنامه:استاد مهدی گلشن نیا از مفاخر کوهنوردی استان یزد و ایران

اتوبوس کولردار
اقامت پناهگاه خشچال
بیمه ی مسوولیت مدنی
کمیته ی امداد و نجات از ابتدای برنامه تا پایان برنامه
میان وعده عذایی
بازدید از دریاچه اوان
در صورت داشتن فرصت لازم بازدید از قلعه ی حسن صباح

ثبت نام محدود می باشد.

شماره تماس جهت ثبت نام
09127830639حسین نظری
09198872545جواد کلهر
لوازم مورد نیاز
-