هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله ۲۷۶۰ متری سخت حصار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۷ دی
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ دی ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2760

↔ مسافت پیمایش

km

12

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

11:

بسم الله الرحمن الرحیم


برنامه هشتاد و یکم گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق


صعود به قله ۲۷۶۰ متری سخت حصار


زمان و مکان حرکت : جمعه ۲۷ دی ‼️ساعت ۴:۴۵ صبح ‼️
انتهای بلوار امین ، میدان ارتش (ایران مرینوس) 


منطقه : استان قم ، سلفچگان روستای راهجرد


سطح برنامه : متوسط - سنگین


جهت هماهنگی و استعلام ظرفیت حتما با شماره 09102044588 (رازقی) هماهنگ کنید


مسافت حدودی پیمایش رفت و برگشت ۹ کیلومتر(متوسط) ۱۲.۵ کیلومتر(سنگین) طول و ۵۵۰ متر (متوسط) ۹۵۰ متر (سنگین) صعود
نقطه جغرافیایی قله سخت حصار : https://goo.gl/maps/wL6gzaqk7pchjDAf8


هزینه: ۹۰۰۰ تومان
❗️در صورت ثبتنام عزیزان دارای خودرو برنامه اجرا خواهد شد و هزینه تقدیمشان می شود.


توجه !!! : 


◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه تخصصی و حرفه ای نمی باشد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه کوهپیمایی آفاق ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و سرپرست ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل صدمات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ. عنوان گروه صرفا جهت تنظیم مسیر و برنامه است.


◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.


◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی باغات و محلی ها الزامی و نشانه بلوغ دینی و فکری است.


◄ رعایت ظواهر متناسب با شئون مذهبی برای تمامی حضار و خانواده ها لازم است.


لوازم مورد نیاز
✅ کفش مناسب ورزشی (ترجیحا مخصوص کوه )، ✅ شال یا چفیه مناسب جهت حفاظت از باد و سرمای شدید، ✅ لباس گرم کامل، ✅ جوراب مناسب و جوراب ذخیره، ✅ دستمال کاغذی، ✅ حداقل یک بطری بزرگ آب (یا یک بطری شربت عسل آبلیمو+اندکی نمک و یک بطری متوسط آب)، ✅ وعده غذایی کافی ، میوه و تنقلات، ✅ چوب یا عصای کوهنوردی (اگر باشد بهتر است)، ✅ ناخن های دست و پا کوتاه باشد.


دیدگاه‌ها