متوسط

صعود به قله ۲۷۶۰ متری سخت حصار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۷ دی
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ دی ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2760

↔ مسافت پیمایش

km

12

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

11:

بسم الله الرحمن الرحیم


برنامه هشتاد و یکم گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق


صعود به قله ۲۷۶۰ متری سخت حصار


زمان و مکان حرکت : جمعه ۲۷ دی ‼️ساعت ۴:۴۵ صبح ‼️
انتهای بلوار امین ، میدان ارتش (ایران مرینوس) 


منطقه : استان قم ، سلفچگان روستای راهجرد


سطح برنامه : متوسط - سنگین


جهت هماهنگی و استعلام ظرفیت حتما با شماره 09102044588 (رازقی) هماهنگ کنید


مسافت حدودی پیمایش رفت و برگشت ۹ کیلومتر(متوسط) ۱۲.۵ کیلومتر(سنگین) طول و ۵۵۰ متر (متوسط) ۹۵۰ متر (سنگین) صعود
نقطه جغرافیایی قله سخت حصار : https://goo.gl/maps/wL6gzaqk7pchjDAf8


هزینه: ۹۰۰۰ تومان
❗️در صورت ثبتنام عزیزان دارای خودرو برنامه اجرا خواهد شد و هزینه تقدیمشان می شود.


توجه !!! : 


◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه تخصصی و حرفه ای نمی باشد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه کوهپیمایی آفاق ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و سرپرست ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل صدمات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ. عنوان گروه صرفا جهت تنظیم مسیر و برنامه است.


◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.


◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی باغات و محلی ها الزامی و نشانه بلوغ دینی و فکری است.


◄ رعایت ظواهر متناسب با شئون مذهبی برای تمامی حضار و خانواده ها لازم است.


لوازم مورد نیاز
✅ کفش مناسب ورزشی (ترجیحا مخصوص کوه )، ✅ شال یا چفیه مناسب جهت حفاظت از باد و سرمای شدید، ✅ لباس گرم کامل، ✅ جوراب مناسب و جوراب ذخیره، ✅ دستمال کاغذی، ✅ حداقل یک بطری بزرگ آب (یا یک بطری شربت عسل آبلیمو+اندکی نمک و یک بطری متوسط آب)، ✅ وعده غذایی کافی ، میوه و تنقلات، ✅ چوب یا عصای کوهنوردی (اگر باشد بهتر است)، ✅ ناخن های دست و پا کوتاه باشد.
تلفن تماس : 09102044588

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.