هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود زمستانی قله زشک

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۸ بهمن
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
40,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2519

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

6:


لوازم مورد نیاز
دستکش پلار


دیدگاه‌ها