هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود شبانه به قله کرکس

تاریخ
۸ تیر
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
40,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3895

↔ مسافت پیمایش

km

14

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

17:00

هماهنگی
09139039371
09307851593

ترانسفر | بیمه | لیدر

لوازم مورد نیاز
-