آسان

صعود قلعه روس بله سی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۸ آذر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۷ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2400

↔ مسافت پیمایش

km

5


لوازم مورد نیاز
تجهیزات زمستان و مناسب فصل
تلفن تماس : ۰۹۱۴۴۰۲۹۵۵۰

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.