هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۷ دی
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ دی ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3960

↔ مسافت پیمایش

km

18

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

08:00

برنامه به علت مساعد نبون شرایط جوی روز جمعه، لغو گردید

لوازم مورد نیاز
لباس و کفش مناسب فصل

heydar karbalaei

تلفن تماس : 09126646852