هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله خوراسان كوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۳ دی
ساعت
۰۴:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۲ دی ۱۳۹۸
مبلغ
110,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

٣١٥٠

↔ مسافت پیمایش

km

١٧

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

١٢:٣٠


لوازم مورد نیاز
تجهيزات كامل زمستاني

ماهين

تلفن تماس : 09124394404


دیدگاه‌ها