هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله دال

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۴ آبان
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2225

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

18:00

سطح برنامه نیمه سنگین


مسافت رفت و برگشت حدود 10 کیلومتر


در مسیر صعود دست به سنگ می شوید


شیب پیمایش 24 %


لوازم مورد نیاز
در گروه تلگرامی ذکر میشود


دیدگاه‌ها