هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود قله سنبران 4150 بام لرستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۱ الی ۲۲ شهریور
ساعت
۱۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4150

↔ مسافت پیمایش

km

14


☑️ مورخ21و 22 شهریور ماه 98
◀️◀️ نوع برنامه : سنگین
⛺️ همراه با یک شب شبمانی در جانپناه چالکبود
زمان حرکت 2 عصر روز پنج شنبه 21 شهریورماه 98


لوازم مورد نیاز
ملزومات انفرادی چادر و تغذیه 4 وعده


دیدگاه‌ها