هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۱ الی ۲۴ مرداد
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
500,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
لوازم کمپینگ ارتفاع. پوشاک مناسب فصل ارتفاع . هارنس. کلاه کاسک. کارابین پیچ 4 عدد. خودحمایت.ابزار حمایت. یومار.طناب دینامیک هر 3 نفر یک حلقه

باشگاه کوهنوردی سیمرغ

تلفن تماس : ۰۹۱۲۷۷۳۸۶۰۷


دیدگاه‌ها