هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله قلعه دختر از مسیر گرده و خط الراس شرقی

تاریخ
۲۲ تیر
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ تیر ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3300

↔ مسافت پیمایش

km

20

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:

لوازم مورد نیاز
لباس و کوله یکروزه تابستانه و امادگی بدنی بالا و اشنایی با دست به سنگ

خط الراس

تلفن تماس : 09121010532