هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله هزار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ الی ۷ آبان
ساعت
۱۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
430,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4500

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

48:00

صعود به قله هزار با ارتفتع 4500 متر


واقع در شهر کرمان


بازدید از جاذبه های شهر کرمان


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب
لباس مناسب فصل و منطقه
وعده های غذایی
هدلامپ
باتوم
کیسه خواب
چادر
زیر انداز


دیدگاه‌ها