هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود قله پوتک - دنا

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳ الی ۴ مرداد
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۱ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
60,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4290

↔ مسافت پیمایش

km

30

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:00


لوازم مورد نیاز
کوله مناسب
کفش مناسب
هدلامپ
باتوم
کلنگ
وعدهای غذایی برنامه و تنقلات
چادر به صورت گروهی
آمادگی جسمانی مناسب


دیدگاه‌ها