هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود قله کازبک(kazbek)

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۲۰ الی ۲۷ تیر
ساعت
۱۱:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
3,600,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

5047

↔ مسافت پیمایش

km

15

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

72:00

صعود قله زیبای کازبک معروف به اورست کوچک واقع در کشورگرجستان همچنین گشت و خرید درشهر زیبای تفلیس همراه با خدمات کامل و برگزاری جشن صعود


لوازم مورد نیاز
به ثبت نام کنندگان اعلام می گردد


دیدگاه‌ها