هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود یکروزه به قله توچال

تاریخ
۲۵ آبان
ساعت
۰۳:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ آبان ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4960

↔ مسافت پیمایش

km

24

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

9:30

صعود یکروزه به قله اینروزها برفی توچال از مسیر ولنجک تله کابین در روز جمعه 25ابان 97 از ساعت 3صبح الی 15بعد از ظهرتلفن09017101501

لوازم مورد نیاز
کوله مناسب وبادگیر وعینک وکلاه طوفان وکاپشن ویخ شکن ویک وعده غذا یک لیتر اب

همنوردان توچال تهران

تلفن تماس : 44253401