هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

صعود یکروزه 27دی به قله کرکس

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۷ دی
ساعت
۰۱:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ دی ۱۳۹۸
مبلغ
200,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3895

↔ مسافت پیمایش

km

18

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

60:11

صعودیکروزه جمعه27دیماه به قله3895مترکرکس ازتهران به کرکس از مسیر کشه نطنزاز ساعت یک بامدادوبرگشت ساعت5بعدازظهرهمانروز با بادگیر ودستکش ویخ شکن وعینک ویک وعده ناهار ویک وعده صبحانه  واب کافی  تلفن هماهنگی 09017101501 ظرفیت باقیمانده 3نفر


لوازم مورد نیاز
بادگیر ودستکش وکفش کوهنوردی وعینک وباتوم، ناهار وصبحانه واب

همنوردان توچال

تلفن تماس : 09017101501


دیدگاه‌ها