هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود ۲روزه به قله شاه جهان,بلندترین قله خراسان شمالی,طرح سیمرغ

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ الی ۱۱ آبان
ساعت
۰۱:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
250,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3080

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

48:00


لوازم مورد نیاز
لباس وگفش وتجهیزات مناسب کوه نوردی برای فصل سرما.

همنوردآزاد

تلفن تماس : ۰۹۱۹۴۲۶۹۱۲۶


دیدگاه‌ها