هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعو قله قاش مستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۸ الی ۳۰ شهریور
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
5 نفر
مبلغ
300,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
پوشاک و تجهیزات مناسب کوهنوردی


دیدگاه‌ها