هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

طبیعتگردی طبس

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۲ الی ۲۵ بهمن
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
450,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

م200

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

96:00


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی


دیدگاه‌ها