هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

طبیعت گردی جنگل الیمستان

تاریخ
۱۱ آبان
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۸ آبان ۱۳۹۷
مبلغ
70,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
اجرای برنامه یک روزه جنکل الیمستان قله امامزاده قاسم

لوازم مورد نیاز
کفش مناسب.لباس گرم.پانچو.یک وعده ناهار .فلاکس چای.اب ۱/۵لیتر زیر انداز


دیدگاه‌ها